Η πανδημία αλλάζει την αυτοδιοίκηση. Πρώτη συνεδρίαση στον Ορχομενό με τηλεδιάσκεψη (video)

Κοινοποίηση στα Social Media

Την πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού του συμβουλίου πραγματοποίησε μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης ο δήμος Ορχομενού.

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση ήταν άπαντες παρόντες και συζήτησαν συνολικά 10 θέματα.

Ομόφωνα το σώμα αποφάσισε την παράταση για ένα μήνα της καταβολής του ανταποδοτικού τέλους της ύδρευσης στο πλαίσιο της πανδημίας.

από STAR κεντρικής Ελλάδας