Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πρώτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Με αποφάσεις που προάγουν το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
τη ροή των χρηματοδοτήσεών της καθώς και την ενίσχυση του τακτικού και έκτακτου
ανθρώπινου δυναμικού της, συνεχίζει την πορεία του το Περιφερειακό Συμβούλιο
Στερεάς Ελλάδας.
Στην πρώτη, δια περιφοράς, συνεδρίαση της Παρασκευής, 10 Απριλίου 2020 στη Λαμία,
το σύνολο των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ανταποκρίθηκε στην ψηφοφορία
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τη σχετική προβλεπόμενη
διαδικασία, διασφαλίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αρχές της διαφάνειας και
της δημοκρατίας.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κ. Ηλίας Σανίδας δήλωσε
με το πέρας της συνεδρίασης: «Η 3
η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα με τη μέθοδο διά περιφοράς,
μια πρωτόγνωρη διαδικασία για όλους μας. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί, υπό τον
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Παρατάξεων, η
οποία ήταν απολύτως απαραίτητη καθώς σε ζωντανό χρόνο αντάλλαξαν απόψεις γύρω
από το κάθε θέμα που εισήχθη προς ψηφοφορία. Προσωπικά, θέλω να ευχαριστήσω και
το σύνολο των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συνεργασία τους καθώς
και τους υπηρεσιακούς μας συνεργάτες για την άριστη εκτέλεση της σχετικής
διαδικασίας.»