Εργατικό Κέντρο Θήβας καταγγέλλει την κυβέρνηση για τα εργασιακά

Το Εργατικό Κέντρο Θήβας καταγγέλλει την κυβέρνηση για την
ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους
εργοδότες για διάστημα 6 μηνών να απασχολούν τους εργαζόμενους για 2
εβδομάδες το μήνα καταβάλλοντας το μισό μισθό.
Επειδή είναι σίγουρο ότι η παραπάνω ρύθμιση θα αποτελέσει
‘’βούτυρο στο ψωμί’’ για την εργοδοσία, η οποία θα εκμεταλλευτεί σε βάρος
των εργαζομένων την πρωτοφανή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην
Χώρα μας λόγω του Κορωνοϊού, ζητάμε από την Κυβέρνηση να αποσύρει
άμεσα την απαράδεκτη και αντεργατική Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου
και να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου να υπάρχει διασφάλιση των
εργαζομένων από την εργοδοτική αυθαιρεσία .
Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε ότι ,σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για
την Χώρα μας, δεν πρόκειται να ανεχθούμε τέτοιες αντεργατικές
συμπεριφορές .
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ