Ίσως…έρθει η Άνοιξη κι εδώ

Κοινοποίηση στα Social Media

Γράφει η Οφηλία

Κάποτε όλο αυτό θα τελειώσει, είτε μείνουμε σπίτι, είτε όχι.

Κάποιοι υιοθετώντας την ελάχιστη λογική, κάποιοι αψηφώντας την.

Για τους νοούντες, θα φθάσει και η στιγμή που θα αντιληφθούν την ευμετάβλητη αξία των αγαθών στον σύγχρονο κόσμο.

Ίσως καταλάβουμε ότι η σπουδαιότητα μιας μάσκας η ενός αντισηπτικού κάποια μέρα ίσως είναι μεγαλύτερη ενός iphone ή ενός ζευγαριού jacobs.

Ίσως καταλάβουμε ότι τα πράγματα σε μια ώρα μπορεί να αλλάξουν γρηγορότερα από ότι σε χρόνια ολόκληρα.

Για αυτό χρειάζεται ταπεινότητα και μετριοπάθεια.

Ίσως τέλος καταλάβουμε ότι δεν παίζουμε με την φύση και τις ισορροπίες της.

Γιατί η φύση ξέρει, εμείς όχι.