Αλλαγές στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ της Θήβας λόγω κορωνοιού

Το ΚΤΕΛ της Θήβας μειώνει ή αναστέλλει δρομολόγια προκειμένου να διασφαλίσει όπως υποστηρίζει η διοίκηση την υγεία του προσωπικού της κοινοπραξίας αλλά και των επιβατών που καθημερινά εξυπηρετεί.

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα με τα νέα δρομολόγια:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.