Αναπληρωτής Περιφερειάρχης η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Φ. Παπαθωμά

Κοινοποίηση στα Social Media

Τους Αντιπεριφερειάρχες Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά και Φθιώτιδας Ηλία Κυρμανίδη όρισε Αναπληρωτές του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης Σπανός