Κυβερνησιμότητα ΟΤΑ: Τι αλλάζει στην απλή αναλογική

Σε 17 άρθρα το υπουργείο εσωτερικών «εξασφαλίζει»  την κυβερνησιμότητα στους ΟΤΑ (λύνοντας τα χέρια των γαλάζιων δημάρχων) και καταργεί διατάξεις του Κλεισθένη παρακάμπτοντας την απλή αναλογική της συναίνεσης, της συνεργασίας και του δημοκρατικού προγραμματισμού και διαλόγου για την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών.

Προβλέπει την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση προτάσεων της δημοτικής αρχής και των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων εισάγοντας την απλή πλειοψηφία στην περίπτωση που καμία από τις προτάσεις δεν λάβει  την απόλυτη πλειοψηφία, για την ψήφιση του προυπολογισμού, του προγράμματος έργων και του καθορισμού των δημοτικών τελών.

Το νομοσχέδιο Θεοδωρικάκου  έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και προβλέπει:

  • Σύμπραξη παρατάξεων (άρθρο 1 )
  • Πλειοψηφία του δημάρχου ή περιφερειάρχη στην Οικονομική και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στις οποίες μεταφέρονται πλείστες όσες αρμοδιότητες για την λειτουργία των δήμων και περιφερειών (άρθρα 2 και 3) αλλά και στα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων των ΟΤΑ και των συνδέσμων τους (άρθρο 6)

Αναλυτικά, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για θέματα Δήμων και Περιφερειών, προσωπικού αυτών, αλλά και μετεχόντων σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.