Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού πραγματοποίησε σήμερα το πρωί συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της περιοχής.

Τα θέματα, τα οποία συζήτησαν, ήταν τα εξής:

Θέμα 1ο: Ενημέρωση για θέματα ύδρευσης

Θέμα 2ο: Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου έτους 2019.

Θέμα 3ο:  Έγκριση του υπ’αριθμόν 3/16-5-2019 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

Θέμα 4ο: Έγκριση σύνδεσης εισόδου-εξόδου για το έργο “Φανοποιείο Αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Γεωργίου Γιοβανάκη”