Την Τετάρτη συνεδριάζει το ΔΣ Λεβαδέων με νέο δήμαρχο

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί στις 26/06/ 2019, ημέρα

Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Α/Θ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Αποδοχή παραίτησης Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή του νέου μελους (Γραμματέα) του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD-LEADER

Έγκριση Β΄ Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών -παρουσίασης «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »

ΚΟΣΜΙΔΗ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας, για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ».

ΚΟΣΜΙΔΗ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ,ΦΑΧ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »

ΚΟΣΜΙΔΗ

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2019

ΚΟΣΜΙΔΗ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών « ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΙΟ ».

ΚΟΣΜΙΔΗ

Εγκριση για την αλλαγή ημερομηνίας συνδιοργάνωσης του 38ου Φεστιβάλ Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα

ΚΩΤΣΑΔΑΜ

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας Παιδιάτρου για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων .

ΚΩΤΣΑΔΑΜ

Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού 129.037,50 € για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων ( 4η,5η , και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2019). .

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους που κατασκευάζεται το έργο : “ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ