Πρώτο Ετήσιο συνέδριο διεπιστημονικής έρευνας για το περιβάλλον στους Δελφούς

Κοινοποίηση στα Social Media

Πρώτο Ετήσιο συνέδριο OPERANDUM Project

ΔΕΛΦΟΙ  4-6 Ιουνίου

Το πρώτο ετήσιο Συνέδριο του OPERANDUM Project, (OPEn-air laboRAtories for Nature based solUtions to Manage hydro-meteo risks) θα φιλοξενήσουν στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, στις 4 – 6 Ιουνίου 2019, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Κέντρο Καινοτόμων Τεχνολογιών (ITC).

Σκοπός του OPERANDUM, όπου συμμετέχουν 26 εταίροι απ’ όλο τον κόσμο, είναι η ανάπτυξη μιας σειράς καινοτόμων/υβριδικών Φυσικών λύσεων (NBS), για τον μετριασμό των επιπτώσεων των ακραίων υδρο/μετεωρολογικών κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Στο Ανοιχτό Εργαστήριο Σπερχειού (OAL-Spercheios), που αποτελεί το κέντρο εργασιών της Ελληνικής επιστημονικής ομάδας, συναντώνται και συμμετέχουν όλοι οι πολίτες και ενδιαφερόμενοι φορείς, στα πλαίσια αυτής της καινοτόμου διεπιστημονικής έρευνας για το περιβάλλον.

Αναλυτικές πληροφορίες:

OPERANDUM Project: https://www.operandum-project.eu/

Facebook – Instagram – Twitter: @oalgreece

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Καινοτόμων Τεχνολογιών, στα τηλέφωνα 210 7560322, 210 7561429 και στο e mail: operandum@itcnet.gr