Ολοκλήρωση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, που υλοποίησε το Επιμελητηριο Βοιωτίας.

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, με την πολύτιμη συνδρομή της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ενός φορέα με πολύχρονη εμπειρία και αξιοπιστία στην εκπαίδευση επιχειρηματιών και επαγγελματιών στην χώρα μας, πραγματοποίησε και αυτή την σειρά σεμιναρίων, στο πλαίσιο της πάγιας προσπάθειας του για την παροχή σύγχρονων γνώσεων στα μέλη του, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Βοιωτίας.

Τα υλοποιηθέντα προγράμματα καθώς ήταν προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τους στόχους των επαγγελματιών και των στελεχών, αξιολογήθηκαν ιδιαίτερα θετικά από τους δεκάδες συναδέλφους, που τα παρακολούθησαν.

Το πρόγραμμα Advanced Business Logistics κάλυψε την ανάπτυξη τεχνικών και πρακτικών οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics, της Βοιωτίας, με σκοπό την είσοδο των τοπικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές και δίκτυα πωλήσεων / διανομής.

Το πρόγραμμα Digital Marketing for Tourism Businesses ασχολήθηκε με τις ανάγκες και τις προκλήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα για τον ευρύτερο τουριστικό κλάδο σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Τέλος, το πρόγραμμα Επικοινωνία, πώληση και εξυπηρέτηση πελατών για καταστήματα λιανικής πραγματεύτηκε τον τρόπο λειτουργίας ενός καταστήματος λιανικής με στόχο αποτελεσματικές πωλήσεις και ουσιαστική εξυπηρέτηση των πελατών.

Σημειώνουμε, ότι αυτά τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης παρασχέθηκαν δωρεάν στα μέλη του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, στο πλαίσιο των παρεχόμενων ανταποδοτικών υπηρεσιών του.

Τέλος, ο κ. Λουκάς Παπαχαραλάμπους, Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και Υπεύθυνος για  την διοργάνωση και διεξαγωγή των σεμιναρίων δήλωσε «Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες, που παρακολούθησαν τα σεμινάρια, όπως επίσης και τους εκπαιδευτές, οι οποίοι, με τις γνώσεις και την εμπειρία τους,  μας παρείχαν  υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Το Επιμελητηριο Βοιωτίας δεσμεύεται για την συνέχιση ανάλογων δράσεων».