Ενημέρωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου της Λιβαδειάς

1ΝΕΟ ΤΜΗΜΑΠαιδιατρική κλινική, 4 ιατροί, 7 νοσηλευτές, έναρξη λειτουργίας: Φεβρουάριος 2019.

2 ΙΑΤΡΟΙ. Προσλήψεις: το 2018 4 μόνιμοι + 3 επικουρικοί ιατροί ΕΣΥ και

                  το 2019 ανέλαβε υπηρεσία 1 μόνιμος ιατρός ΕΣΥ

(διόρθωση δείκτη κάλυψης υπηρετούντων [μόνιμοι+επικ.] από 79% στο τέλος του ‘17 σε 85,9% σήμερα)

Πρόσφατες προσλήψεις: Νευρολόγος (τέλος 2018) και Ω.Ρ.Λ. (αρχές 2019)

Στο νοσοκομείο υπηρετούν 11 Ειδικευόμενοι Ιατροί (οι 2 είναι σε παράταση θητείας)

Επιπλέον:

η απόφαση διορισμού μονίμου ιατρού Αναισθησιολόγου δημοσιεύτηκε στις 8/4/2019

Αναμένονται άμεσα:

η απόφαση διορισμού 3 μονίμων ιατρών ΕΣΥ στο Τ.Ε.Π.

επαναπροκήρυξη της 1 θέσης μονίμου ιατρού ΕΣΥ στο Τ.Ε.Π. (που βγήκε άγονη) και 

5 νέες προκηρύξεις (για το 2019) ιατρών ΕΣΥ σε μόνιμες θέσεις

η αξιολόγηση του μονίμου Καρδιολόγου έχει τελειώσει.

3 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ:  ενισχύθηκε με 13 νοσηλευτές/τριες

(διόρθωση ποσοστού κάλυψης των θέσεων κατά +6%)

                    

4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ / ΕΣΤΙΑΣΗ / ΦΥΛΑΞΗ : Δεκέμβριος 2018, προσλήψεις με συμβάσεις ΙΔΟΧ,  σύνολο προσληφθέντων: 24 (εργολαβικά συνεργεία δεν υπάρχουν)

5 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ενισχύθηκαν με επιπλέον 9 προσλήψεις μέσα στο 2018. 

6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Δ.Υ. (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ): από το πρόγραμμα PHILOS 2, αναμένονται οι προσλήψεις 2 Ιατρών, Νοσηλευτών, Μαιών, Κοιν. Εργασίας κλπ.

 (η προκήρυξη έχει τελειώσει, τα αποτελέσματα έχουν εκδοθεί)

7Το Νοσοκομείο θα ζητήσει για το 2019 και επιπλέον επικουρικό προσωπικό (ιατρούς, νοσηλευτές κ.λ.π., από ιδίους πόρους)

8 ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Νοσοκομειακός Κλίβανος (επιχορήγηση Υπ. Υγείας 60.000ε),  Προβολέας χειρουργείου2 φορητοί Υπερηχοτομογράφοι, 

Μηχάνημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας (45.000ε), 2 Ανθρωποζυγοί (ψηφιακοί, ζυγίζουν ασθενή στο φορείο), Διάδρομος καρδιολογικού (τεστ κοπώσεως),

 Καινούργιο Ελαιόθερμο (παραγωγή ατμού) (όλος ο ανωτέρω εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί)

9 ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: και 2ο Ελαιόθερμο, Ηλεκτρική Ατμογεννήτρια,

Νοσοκομειακό Πλυντήριο (σύνολο 110.000ε, ειδική επιχορήγηση από Υπ.Υγείας)

10

ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ.Π.Α.…επίσης σε διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Θερμές Ευχές σε όλους.

Καλό Πάσχα !!!

Από το Δ.Σ.

Η Διοικήτρια

Μόρφω Ευστ. Βαλλά