Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

dimoslevadeonΗ συνεδρίαση του Δ.Σ. Λιβαδειάς θα πραγματοποιηθεί την 27η  Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο, Πλ.Εθνικής Αντιστάσεως 1».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Συζήτηση και για την υποβολή απόψεων και παρατηρήσεων που αφορούν την «Αξιολόγηση και αναθεώρηση & εξειδίκευση του Α1 σταδίου του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

2.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας».

3.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΡΚΥΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΦΙΛΩΝΟΣ >>.

4.Έγκριση 2oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την κατασκευή του έργου: << ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ >>.

5.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες για την αποπεράτωση του έργου ανάπλασης στην Παλαιά Βρύση και στα 4 Κανάλια Δήμου Δαύλειας».

6.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς που αφορά την: «Γνωμοδότηση περί της υπ΄αριθμ. 49/2012 μελέτης του έργου «Συντήρηση Κατασκηνωτικού Κέντρου».

7.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 17/2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς που αφορά την: «Γνωμοδότηση για αποδοχή αιτημάτων του παραρτήματος Λιβαδειάς της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και του Ερυθρού Σταυρού Λιβαδειάς».

8.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 8/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ.Λ. που αφορά: «Την κοπή δέντρων επί της οδού Αισχύλου κατά την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή οδού Αισχύλου από ποταμό Έρκυνα έως οδό Φίλωνος».

9.Συγκρότηση επιτροπών (μετά από κλήρωση) για το έτος 2013.

10.Ορισμός μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή στην κλήρωση επιλογής μελών επιτροπής για την παραλαβή έργων.

11.Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του εξοπλισμού του έργου «Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στην Βοιωτία – Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα και Δικτυακή Πύλη πολιτισμού και τουρισμού Βοιωτίας που αφορά στο Δήμο Λεβαδέων».

12.Εξέταση αίτησης του Λούλου Κων. Του Βασ. για τροποποίηση μίσθωσης σύμφωνα με την § 4 του αρ. 9 του Ν4071/12.

13.Εξέταση αίτησης του κ. Τάγγα Ιωάννη του Επ. για ρύθμιση οφειλής.

14.Επιλογή αιτούντος για χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου τύπου Β.

15.Έγκριση της υπ΄αριθμ.13/2012 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Γεωργίου που αφορά την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο αγροτικής Ανάπτυξης για παραχώρηση έκτασης 6 στρμ στη θέση Λέστα για την αξιοποίηση της.