Δημιουργία γραφείου «Δικτύου Γυναικών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στη Βοιωτία

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας (ΠΕΠΙΣ), κατέχει περίοπτη θέση στον Καλλικράτη ως ξέχωρο κεφάλαιο VI στο άρθρο 186. Με την υπ ΄αριθμ. 4/01-06-2018 απόφαση της ΠΕΠΙΣ , η οποία διεξήχθη στη Λιβαδειά Βοιωτίας , στην έδρα της Π. Ε. Βοιωτίας και στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη κ. Φανής Παπαθωμά, αποφασίστηκε η έγκριση της δημιουργίας του «Δικτύου Γυναικών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με στόχο την παροχή δωρεάν υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις γυναίκες, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης.

«Δημιουργούμε λοιπόν το εν λόγω γραφείο στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Βοιωτίας, χωρίς ειδική σήμανση, για να τηρήσουμε το απόρρητο των περιστατικών, το οποίο και αναλαμβάνει η δ/ντρια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Βοιωτίας, κα Καϊταντζή Σοφία.

Αυτό σημαίνει ότι θα παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στον τομέα της ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης γυναικών θυμάτων βίας.

Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να σπάσουμε τον κύκλο της βίας , στηρίζοντας τις γυναίκες οι οποίες παραμένουν εγκλωβισμένες σε αυτόν».

Τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Βοιωτίας , Φανή Παπαθωμά.