Κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΔΣ για το κλείσιμο του υποκαταστήματος στον Ορχομενό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας

Κοινοποίηση στα Social Media

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 1 Μαρτίου 2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης σε συνέχεια της ενημέρωσης από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για το κλείσιμο του υποκαταστήματος στον Ορχομενό.
(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος Δήμαρχος).

Η Κατεπείγουσα συνεδρίαση γίνεται ύστερα από την ενημέρωση για κλείσιμο του υποκαταστήματος στον Ορχομενό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ