Άκαπνες παιδικές χαρές!

Στο Διοικητήριο της Π. Ε. Βοιωτίας σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ
της Αντιπεριφερειάρχη της Π. Ε. Βοιωτίας , Φανής Παπαθωμά, της Δημάρχου
Λεβαδέων, Γιώτας Πούλου και της Προέδρου της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας Παραρτήματος Λιβαδειάς, Στέλλας Ταπανλή, με θέμα την εκστρατεία
κατά του καπνίσματος.
Συγκεκριμένα έγινε εστίαση στη σήμανση των χώρων όπου δραστηριοποιούνται
παιδιά με λογότυπο « Λέμε ΟΧΙ στο κάπνισμα στις παιδικές χαρές».
Η Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Βοιωτίας , Φανή Παπαθωμά και με την ιδιότητα
της εκπαιδευτικού, τόνισε ότι:
« Οι γονείς δεν πρέπει να γίνονται κακό παράδειγμα μιμητισμού για τα παιδιά τους ,
ενώ τα αποτσίγαρα είναι τοξικά απόβλητα και δηλητήριο για τα παιδιά μας .
Χρηματοδοτούμε την τοποθέτηση δέκα πινακίδων στις δέκα πιστοποιημένες
παιδικές χαρές του Δήμου Λεβαδέων , παροτρύνοντας τους γονείς να σεβαστούν
τους χώρους που παίζουν τα παιδιά τους».