Ευχαριστίες Δημάρχου Λεβαδέων προς κ. Κατερίνα Κοσκοβόλη

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Γιώτα Πούλου ευχαριστεί ιδιαίτερα την κ. Κατερίνα
Κοσκοβόλη για το έργο που προσέφερε ως αρμόδια Αντιδήμαρχος στη Διεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λεβαδέων και με
το οποίο συνέβαλλε σημαντικά στην υλοποίηση της Κοινωνικής Πολιτικής, του
πρώτου άξονα της Δημοτικής Αρχής.
Εύχεται καλή δύναμη στον αγώνα της, ως υποψήφια βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. και κάθε
επιτυχία στις επιδιώξεις της.