Την Τετάρτη συνεδριάζει το ΔΣ Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 20η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

Α/Θ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή αιτήματος στο Τ.Π. και Δανείων για έγκριση σύναψης δανείου με σκοπό την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων εκτάσεων για την εκτέλεση έργων υποδομής (οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις κ.α.) συνολικού εκτιμώμενου ποσού 635.000 ευρώ

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων. (1/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)

Καθορισμός αντιτίμου σε τμήματα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων

Μετεγκατάσταση και επέκταση της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».(3/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2019 ( /2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δέκα (10 ) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων

Έγκριση της 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”

Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Γαϊτανάκι 2019

Προγραμματισμός συνδιοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Περιφερειακά Σκακιστικά Πρωταθλήματα Μαθητριών – Μαθητών” κατά το χρονικό διάστημα 2 και 3 Μαρτίου 2019 στην Λιβαδειά

Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς για το έτος 2019

Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών μεμονωμένων καλλιτεχνών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη Νερού”.

         1. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Γαϊτανάκι 2019

         1. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Περιφερειακά Σκακιστικά Πρωταθλήματα Μαθητριών – Μαθητών”

Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς

Έγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας του Δήμου Λεβαδέων για τη συμμετοχή της στο 2ο Χορωδιακό Φεστιβάλ της Χορωδίας “Η Ευεστώ” στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Εγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Εγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την 1η συνάντηση καλλιτεχνών στη Λιβαδειά στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Μνήμη Νερού”

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών «Επιμόρφωση του προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια »

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017”