Περιφερειακή Συνέλευση Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Λιβαδειά και εκλογές

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Λιβαδειάς, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ και με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά την συνεδρίαση αυτού της 10ης Ιανουαρίου 2019, για διεξαγωγή στις 17-02-2019 Περιφερειακών Συνελεύσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και με την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΣ για την εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καλεί τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Λιβαδειάς σε

Περιφερειακή Συνέλευση

Που θα συγκληθεί την 17η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή, με ώρα έναρξης διεξαγωγής της την 10π.μ. στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Λιβαδειάς επί της οδού Δ. Ανδρεαδάκη 45Α

με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Λιβαδειάς (άρθρο 26 του καταστατικού ΕΕΣ)

Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην ως άνω Περιφερειακή Συνέλευση, θα συγκληθεί Α΄ Επαναληπτική Σύνοδος αυτής στις 24 Φεβρουαρίου 2019, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Λιβαδειάς, παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών αυτοπροσώπως στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος μέχρι 7-2-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή.