Στις 6.00 συνεδριάζει το ΔΣ Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη του σημερινού δημοτικού συμβουλίου.

Ξεχωρίζει η συζήτηση και η λήψη απόφασης για την ανέγερση νέου κτιρίου του ειδικού σχολείου Λιβαδιάς.

Δείτε τη πρόσκληση της συνεδρίασης:

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα με τα κάτωθι θέματα:

Α/Θ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.         Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 88/107-01-2019 (ΑΔΑ: 9ΨΞΗ7ΛΗ-Χ9Μ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου  3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ 5021487 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Στερεά  Ελλάδα” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
2.         Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 86/2018 μελέτης της ΤΥΔΛ με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 & 30/09/2018” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
3.         Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2019 (3/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
4.         ‘Εγκριση μετακίνησης της Δημάρχου εκτός έδρας   και εξειδίκευση της πίστωσης για  συμμετοχή  της στην διημερίδα  “ Άνάπτυξη των πόλεων μέσα από τα ποτάμια τους” που θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα στις 1 & 2 Φεβρουαρίου 2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
5.         ‘Εγκριση παράτασης προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του έργου: “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
6.         ‘Εγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ