Τη Δευτέρα νέα συνεδρίαση του ΔΣ

Κοινοποίηση στα Social Media

Με πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του ΔΣ το αίτημα του συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Επαρχίας Λιβαδειάς συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 6.00 το ΔΣ Λεβαδέων.

20 θέματα συνολικά θέματα συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση:

 Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 10ην Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

Α/Θ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Εξέταση αιτήματος ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ περί “υπέρ της καταβολής του 13ου-14ου μισθού σε όλους τους εργαζομένους, υπέρ της μη άσκησης ένδικων μέσων/έφεσης κατά ουδεμίας απόφασης που θα εκδοθεί και θα δικαιώνει τους εργαζόμενους”

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έγκριση α. της του Δήμου Λεβαδέων στην Πρόσκληση με Α.Π. 1649/12-6-2018 για την Υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” που αφορούν στην Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) σε συνεργασία με τους Δήμους Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων” στο πλαίσιο του ΕΠ “Στερεά Ελλάδα 2014-2020” & β.. της σύναψης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την συγκρότηση “Δια-δημοτικής Αστικής Αρχής” Διακυβέρνησης της ΣΒΑΑ/ΟΧΕ των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ `

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής υπηρεσίας 2ου σταδίου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγκριση 14ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (410/2018 απόφαση Οικ. Επιτροπής)

ΚΟΣΜΙΔΗ

Αποδοχή από ΚΑΠ ποσού 172.050,00 € για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (9η, 10η, 11η &12η μηνιαία κατανομή έτους 2018)

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συνδιοργάνωση χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων με τον Σύλλογο Εστίασης Επαρχίας Λιβαδειάς “ΝΕΑ ΕΣΤΙΑΣΗ”

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή ΤΣΕΣΜΑ της Τ.Κ. Αγίας Άννας

ΚΥΠΡΑΙΟΣ/ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Παραχώρηση χρήσης σχολικών αιθουσών σε συλλόγους του Δήμου Λεβαδέων για διάφορες δραστηριότητες

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του β΄Παραδοτέου του έργου : Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης του Αρχείου του Δήμου Λεβαδέων

ΚΟΣΜΙΔΗ

Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας “ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΣΤΕΒΕΝΙΚΟ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ” από τον οικονομικό φορέα με τον διακριτικό τίτλο “ΗΧΟΡΑΜΑ”

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εγκριση Πρωτόκολλων Παραλαβής Υπηρεσίας “Τεχνικός έλεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ” από τον οικονομικό φορέα “ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση Β΄Πρωτόκολλου Παραλαβής της Υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” από τον οικονομικό φορέα “Χ.&Ζ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΟΠΗ” 0

00ΚΥ,ΠΡΑΙΟΣ

  1. Έγκριση Β΄Πρωτόκολλου Παραλαβής της Υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ” από τον οικονομικό φορέα “ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση Α & Β΄Πρωτόκολλου Παραλαβής της Υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ” (ανελκυστήρες κλπ) από τον οικονομικό φορέα “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛ. ΧΑΣΟΥΡΑΣ”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής υπηρεσίας του 3ου σταδίου « ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ και τιτλο ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ( ΟΠΣ:2658)»

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » από τον οικονομικό φορέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘ. ΜΑΡΚΟ

ΚΥΠΡΑΙΟΣ