Συνεδρίασε το Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων για την αντιμετώπιση των χειμερινών καιρικών φαινομένων, οδηγίες προς τους πολίτες

Κοινοποίηση στα Social Media

Στις 29 Νοεμβρίου 2018 συνεδρίασε το αρμόδιο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων, με σκοπό τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες,χιονοπτώσεις-παγετός), κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.

Στη σύσκεψη παρευρέθησαν:  ο Αντιδήμαρχος Θηβαίων κ. Σπ. Κίτσος  ως αναπληρωτής του Δημάρχου Θηβαίων, ο Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης κ. Η. Τραμπάκουλος, ο Δημ. Σύμβουλος κ. Β. Σωτήρχος,  ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών κ. Γ. Οικονόμου, ο Δασάρχης Θηβών κ.  Σ. Κατσιάνης,  ο Διοικητής του Α’ Λιμενικού Τμήματος Δομβραίνας κ. Θ. Γιανακκόπουλος,  οι κ.κ. Μ. Κακοσαίος και Δ. Δημητρίου ως εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Βοιωτίας, ο υπεύθυνος της ΟΔΙΚ Θήβας κ. Α. Φωτιάδης, ο Δντης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Θ. κ. Ν. Χρυσικός και ο υπάλληλος  του Τμήματος Αυτεπιστασίας-Συντηρήσεων & Πολ Προστασίας του Δήμου κ. Σ. Παπαναστασίου.

Θέματα της συνεδρίασης ήταν ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2018 στη ζώνη ευθύνης του Δήμου Θηβαίων, ο συντονισμός των δράσεων και η συνεργασία των φορέων για την αντιμετώπιση εκδήλωσης έντονων φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Αντιδήμαρχος κ. Κίτσος αρχικά προέβη σε απολογισμό της θερινής περιόδου, επισημαίνοντας ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος ήταν ήπια και δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, παρά μόνο μικροεστίες πυργκαγιών, οι οποίες και αντιμετωπίστηκαν άμεσα  με τον καλύτερο τρόπο από την Π.Υ.

Στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου ο Δήμος προέβη:

 • Σε βελτίωση του δασικού δικτύου κυρίως στο Μοσχοπόδι, ως υποβοήθηση στο έργο του δασαρχείου
 • Σε κοπή χόρτων στη ζώνη ευθύνης του
 • Σε συντήρηση – έλεγχο των πυροσβεστικών κρουνών
 • Σε πλήρωση των υδατοδεξαμενών σε συνεργασία με την ΠΥ
 • Σε τακτική ενημέρωση των πολιτών με δελτία τύπου για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας

Παράλληλα κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου τίθονταν σε επιφυλακή.

Κλείνοντας, τον απολογισμό της θερινής περιόδου ο Αντιδήμαρχος ευχαρίστησε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους για την επιτυχημένη συνεργασία, ήτοι την Πυροσβεστική, το ΚΕΠΒ, την Αστυνομία, το Λιμενικό, το Δασαρχείο και ιδιαίτερα  την Θηροφυλακή, του Κυνηγούς, την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων , τους οδηγούς Ταξί και τους Δρομείς που συνέλαβαν ως εθελοντές είτε με περιπολίες στα δάση είτε με συνδρομή προς την ΠΥ.

Σχετικά με τις ενέργειες του Δήμου για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019,  ο Αντιδήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης και επικαιροποίησης των σχεδίων για πλημμύρες και χιονοπτώσεις-παγετό  και ότι  έχουν διατεθεί τα ανάλογα ποσά στον προϋπολογισμό του Δήμου για προμήθεια αλατιού. Παράλληλα, ο Δήμος βρίσκεται σε διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων εκχιονισμού ενώ ολοκληρώνει τους καθαρισμούς ρεμάτων αρμοδιότητάς του.

Με βάση τα Μνημόνια για πλημμύρες και χιονοπτώσεις-παγετό του Δήμου, τα αναφερόμενα στις σχετικές εγκυκλίους και τις εισηγήσεις των εμπλεκομένων φορέων καθορίστηκαν ομόφωνα οι παρακάτω ενέργειες, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες-χιονοπτώσεις-παγετός) , κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019. :

          α. Προμήθεια άλατος, αποθήκευση και διανομή στις Δημ. Ενότητες.

         β. Τήρηση ετοιμότητας προσωπικού και μηχανημάτων του Δήμου και άμεση κινητοποίηση, εφόσον απαιτηθεί .      

       γ. Ολοκλήρωση των διαδικασιών μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων

       δ. Καθορισμός προτεραιότητας οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση (βασικοί οδικοί άξονες –δρόμοι που οδηγούν στο Νοσοκομείο, δρόμοι που διέρχονται από σχολεία, δρόμοι στους οποίους μένουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κλπ.)

     ε. Ενημέρωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και των υπευθύνων αποχιονισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας  της Π.Ε.Βοιωτίας για την εξέλιξη όποιας κατάστασης.

       στ. Συνεργασία με την Π.Υ. διάθεσης μηχανημάτων για απεγκλωβισμό τυχόν αποκλεισμένων ατόμων.

        ζ. Συνεργασία με το Κ.Ε.ΠΒ για διάθεση ασθενοφόρου και εξοπλισμού (κουβέρτες κλπ)

      η. Καταγραφή των ατόμων που χρήζουν βοήθειας και μετακίνησης (νεφροπαθείς  κλπ) για  αντιμετώπιση της έκτακτης αυτής ανάγκης.

      θ. Συνεχής επικοινωνία με τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου, καθώς και την οικεία Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση Δημάρχου για διακοπή μαθημάτων σχολείων, η λειτουργία των οποίων εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών.

       ι. Έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός  φρεατίων  συλλογής όμβριων υδάτων οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου και των ρεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του .

     ια. Καθαρισμός εντός του αστικού χώρου των απορριμμάτων και απομάκρυνση των φερτών υλικών , φυλλωμάτων δένδρων κλπ, τα οποία βρίσκονται σε δρόμους  και κοινόχρηστους χώρους  και μπορεί να προκαλέσουν εμφράξεις σε παρακείμενα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων.

     ιβ. Συνεχής  ενημέρωση  των πολιτών  από το Δήμο  με ανάλογα δελτία Τύπου, για όλα τα παραπάνω μέτρα πρόληψης (μέτρα αυτοπροστασίας, καθαρισμός απορριμμάτων -φερτών υλικών κλπ,  κτηνοτρόφοι για προμήθεια ζωοτροφών, καλλιεργητές σχετικά με την απόθεση υπολειμμάτων σε ρέματα και αποστραγγιστικές τάφρους). Ειδικά για τους κτηνοτρόφους η ενημέρωση θα είναι έγγραφη.

 

 Δήμος Θηβαίων: Οδηγίες και Μέτρα αυτοπροστασίας από χειμερινά καιρικά φαινόμενα 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 • Διατηρείτε το σπίτι ζεστό και παραμείνετε μέσα όσο αυτό είναι δυνατό.
 • Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική μέριμνα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.
 • Μην αφήνετε τα παιδιά να βγαίνουν έξω με κακοκαιρία.
 • Φοράτε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.
 • Να ενημερώνεστε συνεχώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ) για την  εξέλιξη των φαινομένων και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των Δελτίων Καιρού της Ε.Μ.Υ.
 • Εάν διαθέτετε, να έχετε πάντα μαζί σας το κινητό σας τηλέφωνο και φορτιστή μπαταρίας του.
 • Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, την Αστυνομία (100), το ΕΚΑΒ 166 ή την  Πυροσβεστική (199) και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας γνωρίζουν τους παραπάνω αριθμούς.
 • Προμηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης (φακό, φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, κουτί πρώτων βοηθειών).
 • Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών, όπως π.χ. σε περίπτωση εκκένωσης της περιοχής, διευθέτησης κυκλοφορίας κ.λ.π.

 

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΄Η ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ

 • Εάν κατοικείτε σε περιοχή που έχει πρόβλημα από χιονοπτώσεις:
  • Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης (αφορά κυρίως τους ορεινούς οικισμούς), φάρμακα και τρόφιμα για αρκετές ημέρες.
 • Εάν διαμένετε σε δύσβατη περιοχή, έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον καθαρισμό του χιονιού (π.χ. φτυάρια).
 • Σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις:
  • Αποφύγετε τις μετακινήσεις και αν δεν είναι δυνατό, πάρτε τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται.

 

Β.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Ή ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ

 • Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:
  • Οδηγηθείτε σε ασφαλές σημείο χωρίς φαινόμενο έντονης χιονόπτωσης.
  • Μην εκτεθείτε σε χιονοθύελλα.
 • Εάν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:
  • Να έχετε μόνιμα το χειμώνα στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου σας τις αντιολισθητικές αλυσίδες και να τις χρησιμοποιείτε  εάν  είναι αναγκαίο.
  • Να υπακούτε στις εντολές των αστυνομικών οργάνων ή άλλων αρμόδιων φορέων που ρυθμίζουν την κυκλοφορία.
  • Αλλάξτε πορεία αν υπάρχει έντονη χιονόπτωση και βρίσκεστε σε δύσβατο δρόμο.
  • Αποφύγετε να οδηγείτε σε δύσβατες ορεινές περιοχές.
  • Μείνετε στο αυτοκίνητο αν αυτό ακινητοποιηθεί.  Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και τοποθετήστε στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα για να σας εντοπίσουν οι διασωστικές ομάδες.
  •  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι και κυρίως όσοι έχουν τα ποιμνιοστάσια τους σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές του Δήμου Θηβαίων,  να προνοήσουν για την προμήθεια ζωοτροφών εγκαίρως, δηλαδή πριν την έναρξη των φαινομένων.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση χιονόπτωσης στην πόλη των Θηβών, συνιστούμε σε όλους τους  καταστηματάρχες να μεριμνήσουν με δική τους ευθύνη για τον καθαρισμό του προαύλιου χώρου των  καταστημάτων τους.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Παρακαλούνται οι δημότες του Δήμου Θηβαίων σε περίπτωση χιονόπτωσης ή παγετού, λόγω πιθανής δυσκολίας στην αποκομιδή των απορριμμάτων:

 • Να περιορίσουν τα απορρίμματά τους όσο γίνεται περισσότερο και να τα τοποθετούν μέσα στους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ κάδους ή πηγάδια και τα ανακυκλώσιμα στους ΜΠΛΕ κάδους, εφόσον αυτοί δεν έχουν γεμίσει ακόμα. Διαφορετικά παρακαλούνται να τα κρατούν σε χώρο της οικίας τους προσωρινά και μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή διαδικασία της αποκομιδής.