Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου η «Λευκή Νύχτα» στη Θήβα

Κοινοποίηση στα Social Media

Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Θήβα του Δήμου Θηβαίων την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 από τις 21:00 μ.μ έως τις 24:00 μ.μ αποφάσισε η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς, της οποίας Πρόεδρος είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Περγαντάς, λαμβάνοντας υπόψη την Εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης & Τουρισμού κας Ευθυμίας Μόσχου
Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Θήβας να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις Λευκής Νύχτας.
Παράλληλα επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι από το νόμο προβλεπόμενοι όροι αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή και υπερεργασιακή απασχόληση των εργαζομένων .