Παρεμβάσεις για ασφαλείς δρόμους στη Βοιωτία

Κοινοποίηση στα Social Media

Σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Βοιωτίας ξεκινά η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, τα έργα,
προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, έχουν ως βασικό στόχο να γίνουν οι δρόμοι της
Βοιωτίας πιο ασφαλείς και σύγχρονοι.
«Αυτός είναι ο στόχος για το οδικό δίκτυο ολόκληρης της Στερεάς Ελλάδας και
αυτό το κάνουμε πράξη με έργα που είτε ξεκινάμε, είτε έχουν ολοκληρωθεί,
είτε είναι σε εξέλιξη» τόνισε ο κ. Μπακογιάννης.
Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που ξεκινούν είναι:
Τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων σε σημεία όπου έχουν φθαρεί η
καταστραφεί τα υπάρχοντα και σε νέες θέσεις επικίνδυνες, όπως έχουν εντοπισθεί
από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου και πληροφοριακών πινακίδων.
Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων.
Τα έργα αναμένεται να λύσουν πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
οδηγοί, ειδικά σε σημεία που δεν υπάρχουν στηθαία ασφαλείας ή έχουν φθαρεί.
«Εδώ μιλάμε για ένα μέρος του έργου. Ένα κομμάτι της μεγάλης εικόνας που
θέλει μία περιφέρεια με δρόμους υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας και
άνεσης στη χρήση τους» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.