Ψήφισμα Δημοτικών Συμβούλων για την καταβολή 13 ου – 14 ου μισθού

Κοινοποίηση στα Social Media

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Μετά από παρέμβαση στο χθεσινό ( 19/11/2018 ) Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Λεβαδέων του Συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ επαρχίας
Λιβαδειάς , έγινε δεκτό από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου το
αίτημα του Συλλόγου μας με το οποίο :
ζητάμε να τεθεί σε ψηφοφορία στο σώμα η πρόταση του Συλλόγου
εργαζομένων ΟΤΑ επαρχίας Λιβαδειάς , σύμφωνα με την οποία καλούμε
το σύνολο των δημοτικών συμβούλων να ψηφίσουν υπέρ της
καταβολής του 13 ου – 14 ου μισθού σε όλους τους εργαζόμενους και
υπέρ της μη άσκησης ένδικων μέσων/ έφεσης κατά ουδεμιάς
απόφασης που θα εκδοθεί και θα δικαιώνει τους εργαζόμενους .
Υπήρξε η δέσμευση , την οποία καλή τη πίστει αποδεχθήκαμε , από την
πλευρά του προέδρου ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο
δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΚΑΡΑΛΗ ΓΙΟΥΛΗ