Δύο σεμινάρια από την ΠΕΔ για τον Κλεισθένη

Κοινοποίηση στα Social Media

Με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδριάζει η ΠΕΔ Στερεάς.

Ξεχωρίζει η διοργάνωση 2 σεμιναρίων για τις αλλαγές που επιφέρει ο Κλεισθένης.

Δείτε τα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση δύο (2) σεμιναρίων με θέμα «Κλεισθένης Ι – Αλλαγές στην Οικονομική Λειτουργία των ΟΤΑ».

  2. Συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών των ΟΤΑ.

  3. Ανάληψη ενεργειών για τη συμμόρφωση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας με τις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679).

  4. Ανακοινώσεις.