Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. Αλιάρτου

Κοινοποίηση στα Social Media

dimosaliartoyΗ 4η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

1       Περί του ορισμού ορκωτού λογιστή για  τη διενέργεια του  ισολογισμού του οικ. Έτους 2012.

2       Περί της συγκρότησης επιτροπής για αγορά ακινήτου.

3       Περί της συγκρότησης επιτροπής για αγορά ακινήτου

4       Περί της λήψης απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών και ανάθεσης σε

προμηθευτές.

5      Περί της υποβολής πρότασης για ΣΧΟΟΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

6       Περί της προβολής και διαφήμισης του Δήμου στο ένθετο έντυπο της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ .

7       Περί της οικον. συνδρομής στα ηλεκτρονικά μέσα.

8       Περί της έγκρισης απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη πέντε γυμναστών

9       Περί της παραχώρησης δύο κατοικιών του Δήμου, λόγω άγονου διαγωνισμού.

10       Περί του καθορισμού κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ Αλιάρτου , όπου θα είναι δυνατή η

ανάπτυξη  δραστηριότητας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

11       Περί της παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου πλησίον ΟΣΕ, για ανάπτυξη δραστηριότητας

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στον ενδιαφερόμενο Κο Μακρή Γεώργιο του Κων/νου.

12        Περί της έγκρισης της υπ’ αριθ. 13/2013 για την ανανέωση – τροποποίηση άδειας υπαίθριου

εμπορίου για καντίνα του κατόχου Θεοδωρογιάννη Ταξιάρχη του Κων/νου, στην Τ.Κ. Αλιάρτου.

13      Περί της ανανέωσης-τροποποίησης άδειας υπαίθριου εμπορίου για καντίνα του κατόχου Χατζή

14       Περί της μεταφοράς περιπτέρου σε νέα θέση, του ενδιαφερόμενου Λάμπρου Νικολάου, στην

Τ.Κ. Μαυρομματίου, του Δήμου Αλιάρτου.

15       Περί της ανανέωσης άδειας άσκησης Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου  (ΙΧΘΥΟΠΩΛΗ), του

δικαιούχου Κουτσολάμπρου Θωμά του Βασιλείου.

16       Περί της Δημόσιας Κλήρωσης Αδειών Άσκησης Υπαίθριου Εμπορίου, πλανόδιου (Τύπου Β΄)

και στάσιμου.

17       Περί των αναμορφώσεων Προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2013

18       Περί της έγκρισης του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.

19       Περί της επιλογής Τραπεζικού Πιστωτικού Ιδρύματος, για συνεργασία με το Δήμο Αλιάρτου.

20       Περί της αποδοχής του ποσού των 5.601,59 ευρώ, από Φόρο Ζύθου

21       Περί της αποδοχής του ποσού των 20.046,05 ευρώ, από πάσης φύσεως οφειλές του Ελλην.

Δημοσίου.

22       Περί της αποδοχής του ποσού των 8.874,67 από ΤΑΠ.

23       Περί της αποδοχής του ποσού των 7.842,82 ευρώ από έσοδα διαφήμισης.

24       Περί της αποδοχής του ποσού των 99.638,05 ευρώ –  ΚΑΠ Ιανουαρίου.

25       Περί της συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Δημοτικών υπαλλήλων, μετά των αναπληρωτών

αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, για τη διενέργεια διαγωνισμών

προμηθειών, αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών,

για το έτος 2013.

26       Περί της  κατανομής ποσού των 162.150,00 ευρώ, Β΄ και Γ΄ δόση ΣΑΤΑ  2012.

27       Περί  του καθορισμού τέλους έκδοσης και ανανέωσης παραγωγικών αδειών για λαΐκές αγορές,

έκδοση, και ανανέωση επαγγελματικών αδειών για λαϊκές αγορές, έκδοση και ανανέωση

αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου (πλανοδίων ή σταθερών κινητών

καντίνων, παραγωγών εμπόρων)

28       Περί της εκμίσθωσης αγροτεμαχίου και καθορισμού όρων Δημοπρασίας για το ΒΧΗ στην

περιοχή της Κωπαϊδας.