Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Νέα συνεδρίαση του ΔΣ Λεβαδέων την ερχόμενη Δευτέρα.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση:

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 19η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

Α/Θ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαπίστωση αδυναμίας με ίδια μέσα του Δήμου της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των Δημοτικών κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων αυτού και έγκριση ανάθεσης αυτών με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού

ΚΟΣΜΙΔΗ

Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών διαχείρισης και διάθεσης συσκευασιών αγροχημικών αποβλήτων ( Η εισήγηση σας διανεμήθηκε με την προηγούμενη πρόσκληση)

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων στην Οστάνδη – Βέλγιο, ο οποίος μετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργο “Μνήμη του Νερού”

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας του Δήμου Λεβαδέων για τη συμμετοχή της σε Χορωδιακή Συνάντηση στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης του Δήμου Θέρμης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Τρικάλων

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                  1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού” .

ΚΟΣΜΙΔΗ

Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων εορτασμού Χριστουγένων & Πρωτοχρονιάς

ΚΟΣΜΙΔΗ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

ΚΟΣΜΙΔΗ

Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγής των Δημοτικών Τελών για το οικ. έτος 2019 σε Ευπαθείς Ομάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 §3 του Ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016

ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 2019 (Απόφαση Εκτελεστικής 12/2018)

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου”Βελτίωση οδού από Τ.Κ Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο”

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού επί της οδού Διστόμου στη Λιβαδειά

ΚΥΠΡΑΙΟΣ-ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού επί της οδού Ρούμελης στη Λιβαδειά

ΚΥΠΡΑΙΟΣ-ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Ζαγαρά στη Λιβαδειά

ΚΥΠΡΑΙΟΣ-ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Έγκριση Α, Β και Γ Πρωτοκόλλων Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ »

ΚΥΠΡΑΙΟΣ-ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «Επισκευή φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας»

ΚΥΠΡΑΙΟΣ-ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 52430/27.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΦΥ465ΧΘ7-7ΡΨ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ένταξης πράξης του Δήμου Λεβαδέων (Ν.Βοιωτίας) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, των ομάδων 3,4,5,8,9,13,14,15&17 του διαγωνισμού “Εργασίες επισκευής-συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου για ένα έτος” από οικονομικούς φορείς.

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ από οικονομικούς φορείς.

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας, για « ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Εγκριση της υπ αριθμ 62/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΛ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΛ οικον. Έτους 2018

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ