Στα 829.787 άτομα οι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον Ιανουάριο

Κοινοποίηση στα Social Media

oaedΣτα 829.787 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Ιανουάριο. Από αυτά 353.596 είναι άνδρες (ποσοστό 42,61%) και 476.191 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,39%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά  4,04% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 64,00% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 25,66% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 10,34%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 47,78%  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 35,65%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,44% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,13%.

Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,16% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 6,02% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,82%.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 224.610 άτομα και εμφανίζεται μειωμένος κατά -9.845 άτομα, ποσοστό -4,20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 55,15% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 32,81% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 9,29% είναι  εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), το 2,10% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομοτεχνικά επαγγέλματα, το 0,43% είναι  εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και το 0,22% είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 53.515, αυξημένες κατά 8,12% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (49.494) και αυξημένες κατά 22,02% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 (43.856). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 27.469 (αυξημένες κατά 21,00% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -3,84% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 20.832 (μειωμένες  κατά -28,29% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -3,12% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.721 (αυξημένες κατά 20,91% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 11,78% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 48.301, το 43,13% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -6,67% από τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο (51.751) και μειωμένο κατά -3,53% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 (50.068).

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά -17.507 θέσεις εργασίας, έναντι -21.049 τον Δεκέμβριο  και -26.538 τον Ιανουάριο του 2012.

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας το μήνα Ιανουάριο του 2013.

 

Α.        ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1      ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων  για το μήνα Ιανουάριο 2013 ανήλθε σε 829.787 άτομα. Από αυτά 351.621 (ποσοστό 42,37%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 478.166 (ποσοστό 57,63%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 36,02% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί  το 19,44%.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 353.596 είναι άνδρες (ποσοστό 42,61%) και οι 476.191 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,39%).

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 531.043 άτομα (ποσοστό 64,00%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 212.912 άτομα (ποσοστό 25,66%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 85.832 άτομα (ποσοστό  10,34%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 396.464 άτομα (ποσοστό 47,78%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 295.840 άτομα (ποσοστό 35,65%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 128.091 άτομα (ποσοστό 15,44%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 9.392 άτομα (ποσοστό 1,13%).

Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 764.697 άτομα (ποσοστό 92,16%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 49.982 άτομα (ποσοστό 6,02%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 15.108 άτομα (ποσοστό 1,82%).

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Ιανουάριο 2012) καταγράφηκαν:

         Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 32.209 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 4,04%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (10,59%) και αύξηση κατά 68.018 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 8,93% από τον Ιανουάριο του 2012.

         Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 14.521 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 4,31%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (7,85%) και αύξηση κατά 45.537 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 14,88% από τον Ιανουάριο του 2012.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Ιανουάριο 2013 ανήλθε σε 196.167 άτομα, από τα οποία 44.403 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 151.764 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 

Α.2      ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά το μήνα Ιανουάριο ανέρχεται σε 224.610 άτομα. Από αυτά 123.867 (ποσοστό 55,15%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 73.694 (ποσοστό 32,81%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, 20.858 (ποσοστό 9,29%) είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά),  4.712 (ποσοστό 2,10%) είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, 976 (ποσοστό 0,43%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και 503 (ποσοστό 0,22%)  είναι λοιποί επιδοτούμενοι. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  201.940 άτομα.

 

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Ιανουάριο 2012) καταγράφηκαν:

         Μείωση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά -9.845 άτομα και μείωση κατά -44.625 άτομα από τον Ιανουάριο του 2012.

         Μείωση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά -12.716 άτομα και μείωση κατά -43.494 άτομα από τον Ιανουάριο του 2012.

         Αύξηση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  2.871 άτομα και μείωση κατά -1.131 άτομα από τον Ιανουάριο του 2012.

         Μείωση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά -12.698 άτομα και μείωση κατά -42.327 άτομα από τον Ιανουάριο του 2012.

 

Β.        ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Β.1      ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για το μήνα Ιανουάριο ανέρχονται σε 53.515, αυξημένες κατά 8,12% από τον προηγούμενο μήνα  Δεκέμβριο (49.494) και αυξημένες κατά 22,02% σχετικά με τον Ιανουάριο του 2012 (43.856).

 

Β.2      ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιανουάριο ανέρχονται σε 27.469, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά  4.768 άτομα.

 

Β.3      ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Ιανουάριο ανέρχονται σε 20.832, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά  -8.218  άτομα.

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 48.301, το 43,13% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -6,67% από τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο (51.751)  και  μειωμένο  κατά -3,53% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 (50.068).

 

Β.4      ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για το μήνα Ιανουάριο  ανέρχονται σε 22.721, αυξημένες κατά  11,78% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 (20.326) και  αυξημένες  κατά 20,91% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο (18.792).

 

Β.5      ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ

Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα -δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις- ανέρχονται σε -17.507 έναντι -21.049 τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο  και  -26.538 τον  Ιανουάριο του 2012.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.