Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 12η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.
Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

Α/Θ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.
12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (382/2018 Απόφαση Ο.Ε)
ΚΟΣΜΙΔΗ
2.
Εγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης Γ΄τριμήνου 2018 (383/2018 Απόφαση Ο.Ε)

3.
Έγκριση 3oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών- Τακτοποιητικού του έργου: << Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων >>.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
4.
Έγκριση 1oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την κατασκευή του έργου: << ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>>.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
5.
Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαίκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού”
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
6.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΠΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Της ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ – B’ ΔΟΣΗ”
ΚΟΣΜΙΔΗ
7.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής “Παροχής Υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας για το διάστημα από 1/5 έως 23/10/2018 για το Δήμο Λεβαδέων”

ΚΟΣΜΙΔΗ
8.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13453/05-06-2018 σύμβασης που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

ΚΟΣΜΙΔΗ
9.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής εργασιών για “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ”
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
10.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών διαχείρισης και διάθεσης συσκευασιών αγροχημικών αποβλήτων
ΚΥΠΡΑΙΟΣ