Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ Λεβαδέων

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 12η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.
Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

Α/Θ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.
12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (382/2018 Απόφαση Ο.Ε)
ΚΟΣΜΙΔΗ
2.
Εγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης Γ΄τριμήνου 2018 (383/2018 Απόφαση Ο.Ε)

3.
Έγκριση 3oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών- Τακτοποιητικού του έργου: << Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων >>.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
4.
Έγκριση 1oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την κατασκευή του έργου: << ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>>.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
5.
Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαίκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού”
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
6.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΠΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Της ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ – B’ ΔΟΣΗ”
ΚΟΣΜΙΔΗ
7.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής “Παροχής Υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας για το διάστημα από 1/5 έως 23/10/2018 για το Δήμο Λεβαδέων”

ΚΟΣΜΙΔΗ
8.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13453/05-06-2018 σύμβασης που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

ΚΟΣΜΙΔΗ
9.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής εργασιών για “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ”
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
10.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών διαχείρισης και διάθεσης συσκευασιών αγροχημικών αποβλήτων
ΚΥΠΡΑΙΟΣ