Πιστοποιημένο σκληρό σιτάρι από τον ΑΙΧΜΕΑ

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αιχμέας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι μπορούν να προμηθεύονται πιστοποιημένο σπόρο σκληρού σιταριού
(MAESTRALE ,SECOLO,EGEO) καθώς και λιπάσματα για την σπορά σιτηρών. Δυνατότητα πληρωμής με εκκαθάριση στην συγκομιδή του προϊόντος καθώς και συμβολαιακή με κατώτερη τιμή .
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2261024697 & 2261089833