Υπογραφή σύμβασης για εσωτερική οδοποιία του Δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Υπεγράφη σήμερα Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων κ Γιώτας Πούλου και του αναδόχου με την
επωνυμία “Σκουρτανιώτης Ιωάννης του Μιχαήλ”, σύμβαση που αφορά στο έργο με τίτλο “Εσωτερική οδοποιία του Δήμου Λεβαδέων” συνολικού
ποσού 500.000,00 €.
Η σύμβαση αφορά σε χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας, εργασίες κατασκευής κρασπεδορείθρων, εργασίες ασφαλτόστρωσης,
σε τμήματα των οδών Λουκά Αγραφιώτη, Ιωάννη Νταλιάνη, Αλέξανδρου Σύρου, Μιλτιάδη Παπαγεωργίου, Λουκά Παφύλα,
Άμφισσας, Θηβών, Αριστοφάνους, Κυριακίδου και Ηνιόχου, οι οποίες αποσκοπούν στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών.