Οδηγίες για χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Λεβαδέων προσβλέποντας στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, έχει ήδη θέσει σε λειτουργία μια σειρά νέων ψηφιακών υπηρεσιών.
Οι δημότες οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών θα πρέπει να ακολουθήσουν ορισμένα απλά βήματα για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές.
Ένας αναλυτικός οδηγός προς τους χρήστες είναι ήδη ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων www.dimoslevadeon.gr.