Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων σε δύο εγκεκριμένα ευρωπαϊκά έργα του προγράμματος Erasmus+

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Λεβαδέων δηλώνει παρών με τη συμμετοχή του στην 1η πρόσκληση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας για το 2018 και τη συμμετοχή του σε 2 εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά έργα.
Αρχικά, με το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων- I.R.T.E.A., ως επικεφαλής εταίρος και το δίκτυο εταίρων που αποτελείται από 2 Ελληνικούς Δήμους και 5 Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, ο Δήμος μας θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου Balkan Entrepreneurs.

Το Έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει την κινητικότητα συνολικά 58 νέων από τις 6 συμμετέχουσες στο Έργο χώρες και η θεματική του αφορά στη νεανική επιχειρηματικότητα.

Στόχος του Balkan Entrepreneurs είναι η ενημέρωση των νέων και τη μη τυπική εκπαίδευσή τους που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων, των γνώσεων τους, των επαγγελματικών τους προσόντων, την ενίσχυση στοιχείων του χαρακτήρα τους, όπως η αποφασιστικότητα και οι ηγετικές ικανότητες, την εξοικείωση χρήσης καινοτόμων εργαλείων και την εξοικείωση εργασίας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αποσχολησιμότητάς τους
Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 6 νέοι δημότες μας, ηλικίας 18-30 ετών και θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου – Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα και να έχουν δυνατότητα μετακίνησης στην Αθήνα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι θα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής καλύπτονται πλήρως από το πρόγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους μέχρι το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2018 στη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduh9b4R5G82xqyGcZ7g0rsoTKSsTOZ7YMFcGgqUBAn3eu7HQ/viewform

Επιπλέον, ο Δήμος Λεβαδέων συμμετέχει ως εταίρος, μαζί με 3 ακόμη Δήμους της Ελλάδας και 3 Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου “Hand in Hand for Youth Participation in Rural Areas”.
Στόχος του Έργου είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στις αγροτικές περιοχές στη λήψη πρωτοβουλιών υλοποίησης Ευρωπαϊκών Έργων σε αγροτικές ή/και απομακρυσμένες περιοχές, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της νεανικής απασχόλησης, καθώς, επίσης, την ενίσχυση ικανοτήτων μέσω της τυπικής και μη τυπικής μάθησης.

Περισσότερες διευκρινιστικές πληροφορίες για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα δοθούν με νέο Δελτίο Τύπου.