Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στον Ορχομενό

Κοινοποίηση στα Social Media

Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στον Ορχομενό και στο τμήμα της Θήβας, για την σχολική χρονιά 2018-2019, ξεκίνησαν και γίνονται καθημερινά από 17:00 – 20:00.

Οι απόφοιτοι του ΣΔΕ, ύστερα από φοίτηση 2 ετών αποκτούν απολυτήριο Γυμνασίου. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αποτελεί θεσμό και βασικό πυλώνα της Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα. Παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, να ολοκληρώσουν την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.

Τα μαθήματα  πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες από 17:00 – 21:00. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς οι μαθητές αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς χωρίς γραπτές εξετάσεις ή διαγωνίσματα.

Επιπλέον για τους εκπαιδευόμενους που διαμένουν εκτός του Ορχομενού και της Θήβας, παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση ώστε να επιτυγχάνεται η μετακίνηση από και προς το σχολείο. (μαθητικό δελτίο/ταξί/επίδομα).
Οι απόφοιτοι του ΣΔΕ πέρα από το γεγονός ότι ισχυροποιούν ή βελτιώνουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (Ενιαίο Λύκειο ή ΕΠΑΛ) ή σε συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης, όπως Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ.).

Για να εγγραφεί κάποιος στο Σ.Δ.Ε. πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο Σχολείο, προσκομίζοντας απολυτήριο δημοτικού ή ισοδύναμο τίτλο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος, καθώς επίσης και Πιστοποιητικό γέννησης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ορχομενός- Θήβα :Τηλ. Επικοινωνίας 2261039045 & 6972290333.