Ένας χρόνος λειτουργίας για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θηβαίων (ημερομηνία έναρξης 01/08/2017), με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, έκλεισε ένα χρόνο λειτουργίας.

Το Κέντρο εδρεύει στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας) τέρμα οδού Μακαρίου και λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα -Παρασκευή τις ώρες από 8.00 έως 16.00.
Πρόκειται για δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο και παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, εργασιακής συμβουλευτικής με ιδιαίτερη έμφαση στην υποδοχή, καταγραφή και παραπομπή ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, παράλληλα λειτουργεί Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, μέσω του οποίου προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου και την πλήρη κοινωνικής τους ένταξη. Αυτή τη στιγμή είναι στελεχωμένο από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης: 1 ΠΕ Διαμεσολαβητή, 1 ΠΕ Νομικό (μερική απασχόληση) και για τις λοιπές δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο λειτουργίας του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, 2 ΠΕ Φιλολόγοι και 1 ΠΕ Κοινωνιολόγος.
Το προαναφερόμενο προσωπικό προσλήφθηκε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανανεωνόμενη κατ’ έτος με διαδικασίες ΑΣΕΠ (διαδικασίες του Ν. 3812/2009) και η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί για τις υπολειπόμενες προσλήψεις.
Στον έναν χρόνο λειτουργίας, έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Θηβαίων ωφελούμενοι που ανήκουν σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού όπως: άνεργοι, εργαζόμενοι, ΑμΕΑ, άτομα όλων των μορφωτικών βαθμίδων, μετανάστες, πρόσφυγες.
Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας παρέχονται δωρεάς και με βάση το απόρρητο ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 22620-28570, 22620-28591, στο email: kentrokoinotitas@thiva.gr / kem@thiva.gr και στο blog: www.kkoinotitasthivas.blogspot.gr.

Συνάντηση των στελεχών Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων, με τα στελέχη της Τοπικής Μονάδας Υγείας Θήβας (ΤΟΜΥ)

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων στο πλαίσιο της γενικότερης δικτύωσης με άλλους φορείς, συναντήθηκαν στις 27 Αυγούστου 2018 με τα στελέχη της Τοπικής Μονάδας Υγείας Θήβας (ΤΟΜΥ).
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Τοπικής Μονάδας Υγείας στη Θήβα, υπήρξε ενημέρωση για τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας τόσο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών όσο και της Τοπικής Μονάδας Υγείας Θήβας (ΤΟΜΥ), με έμφαση στην κοινή συνεργασία σε κοινοτικές δράσεις στον γενικό πληθυσμό.