Τη ν Τετάρτη συνεδριάζει το ΔΣ Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

Α/Θ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.
Απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 287 Α ( θέση Κορδέλι) του Δήμου Λεβαδέων (Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
2.
Ανάκληση της αριθμ. 212/16.7.2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης της χρήσης του Περιβαλλοντικού Κέντρου Ανάληψης (Παλιό Σχολείο Ανάληψης ) στον Προοδευτικό και Εκπολιτιστικό Κέντρο Σύλλογο Ανάληψης (Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
3.
Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Δήμου Λεβαδέων για την υλοποίηση του προγράμματος “ Αντιμετώπιση των Έκτακτων αναγκών και Προώθηση της Ενδυνάμωσης Προσφύγων και Μεταναστών (REFRAME)” όπως και των κοινωνιών υποδοχής και με τους όρους που περιλαμβάνονται σ΄αυτό. (Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
4.
Τροποποίηση της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Λεβαδέων ως προς την κατάργηση της προβλεπόμενης θέσης ταξί επί της οδού Χρήστου Παλαιολόγου και τη δημιουργία νέας θέσης ταξί επί της οδού Φίλωνος. (20/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
5.
Τροποποίηση εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης σήμανσης στις οδούς που επηρεάζονται από το έργο ΄΄Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών».( 21/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
6.
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς , σε συμμόρφωση της υπ΄αριθ. 54/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Νικ. Γ. Χονδρού που βρίσκεται επί των οδών Ευαγγελιστρίας και Βυζαντίου του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς». (22/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
7.
Αποδοχή χρήσης τμήματος ισογείου κτιρίου στην θέση ΄΄Καλογερικό΄΄ και παραχώρηση χρήσης στον Σύλλογο Γυναικών Αγίου Γεωργίου΄΄.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
8.
Αποδοχή της υπ΄αριθμό 61/29-08-2018 Τεχνικής Μελέτης έργου με τίτλο
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
9.
Επικαιροποίηση της αριθ. 224/2017 μελέτης του έργου ΄΄Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
10.
Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας» με τίτλο : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
11.
Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’’ (ΚΩΔ. ΠΡΌΣΚΛΗΣΗΣ 098,Α/Α ΟΠΣ 2658) με τίτλο ‘’Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου¨
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
12.
Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
13.
Έγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας , για
α)Εργασίες Μηχανουργού (Υπερκατασκευών) Απορριμματοφόρων, φορτηγών & Μ.Ε. του Δήμου από τον οικονομικό φορέα΄΄ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ΄΄
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
14.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
ΚΟΣΜΙΔΗ
15.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
ΚΟΣΜΙΔΗ
16.
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Λεβαδέων οικ. έτους 2018.
ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ