«2,9 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΥΑ Θήβας από Χαρίτση – Σκουρλέτη»

Κοινοποίηση στα Social Media

Το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει εξασφαλίσει συνολικά 400 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, εντός του 2018, με 200 εκατ. ευρώ ανά κατηγορία, όπως προβλέπουν οι αντίστοιχες Προσκλήσεις που υπέγραψαν ο ΥΠΕΣ Πάνος Σκουρλέτης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.
Η Θήβα χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος με το ποσό των 2.9 εκατ ευρώ για το έργο του τηλεχειρισμού της υδροδότησης. Το σημαντικό έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και αναμένεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο στο δίκτυο ύδρευσης και να συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία των αποθεμάτων νερού και τον εξορθολογισμό της χρήσης του.