Καταψήφισε τον οικονομικό απολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η Λαϊκή Συσπείρωση

Κοινοποίηση στα Social Media

Καταψήφισε τον οικονομικό απολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η Λαϊκή Συσπείρωση επισημαίνοντας ότι δεν αμφισβητεί την λογιστική αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων αλλά διαφωνεί με αυτά έχοντας συγκεκριμένα πολιτικά κριτήρια

«Τα χρήματα που διατέθηκαν ήταν πολύ λιγότερα από αυτά που χρειάζονταν για να καλυφθούν οι ανάγκες του λαού και του τόπο…», τόνισαν στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον Οικονομικό Απολογισμό του 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι Π.Σ. Γιώργος Γκικόπουλος και Σοφία Ντούρου.
Και πρόσθεσαν: «Η ιδιαίτερη συμπάθεια της κυβέρνησης στον κ. Περιφερειάρχη είχε την έκφραση της και στην χρηματοδότηση, έναντι άλλων περιφερειαρχών… Κύριο βάρος δόθηκε στην συντήρηση των λειτουργιών της Περιφέρειας και σε ότι βόλευε για την δημιουργία εντυπώσεων στο επίπεδο του λαού… Ουσιαστικές διαμαρτυρίες για την συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση δεν υπήρξαν, ενδεικτικό της συναίνεσης σας στην ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική… ανεξάρτητα από κάποιες χλιαρές δηλώσεις, που έγιναν, για το σχέδιο Κλεισθένης 1 και την καθυστέρηση στην συνέχιση των μεγάλων έργων τελευταία».
Παράλληλα επεσήμαναν ότι η περιφερειακή αρχή λειτουργεί στα πλαίσια της διαχείρισης του συστήματος, «ακολουθώντας ευλαβικά τις οδηγίες της Ε.Ε.» και συμπλήρωσαν: «Στον ειδικό φορέα (071) Δημόσιες Επενδύσεις παρατηρείται υστέρηση στην είσπραξη των προϋπολογισθέντων εσόδων, καθώς το ποσοστό εκτέλεσης ανέρχεται σε 42%, ενώ στον ειδικό φορέα (073) Τακτικός Προϋπολογισμός το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων ανέρχεται σε 75%. Σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα οι εισπράξεις-πληρωμές του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ανέρχονται σε 37.381.879,64€ με ποσοστό εκτέλεσης 75%. Οι επιχορηγήσεις από Κ.Α.Π. έτους 2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών παρέμειναν στο ίδιο ύψος με την χρήση 2016.
Καταλήγοντας σημείωσαν: Η Π.Σ.Ε. για το έτος 2017 εισέπραξε επιχορήγηση Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες- οδικό δίκτυο μόνο 2.880.153,00 ευρώ. οι δαπάνες για έξοδα μετακίνησης προσωπικού για το οικονομικό έτος 2017, μειώθηκαν κατά 36% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι δαπάνες για μίσθωση κτιρίων για το οικονομικό έτος 2017, μειώθηκαν κατά 6% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρότι πήγαμε σε δικό μας κτίριο. Οι δαπάνες για έξοδα υπερωριών προσωπικού για το οικονομικό έτος 2017, μειώθηκαν κατά 48% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων από πιστωτικά ιδρύματα (δάνεια) την 31/12/2017 που ανήλθε στο ποσό των 20.213.108,54 ευρώ.