Εκδήλωση για το οικογενειακό δίκαιο στη Λιβαδειά

Κοινοποίηση στα Social Media

Πρώτος πυλώνας της Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων είναι η βελτίωση, η ενίσχυση και η εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ και την αξιοπρέπεια των γυναικών.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, το οποίο πρέπει να εναρμονιστεί για τη διασφάλιση των βασικών αρχών ισότητας στις άνισες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, στις οποίες ζουν οι περισσότερες γυναίκες σήμερα.
Συμμετέχουν οι Σύλλογοι Γυναικών:
Αγίου Γεωργίου – Αγίου Νικολάου – Δαύλειας – Ζαγαρά και ο
Αθλητικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Λιβαδειάς