400 εκατ ευρώ από το Φιλόδημος 1 για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης

Κοινοποίηση στα Social Media

400 εκατ ευρώ διατίθενται από το υπουργείο εσωτερικών στους Δήμους στο πλαίσιο του προγράμματος “ΦιλόΔημος Ι” για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη τη χώρα.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 15 Ιουνίου.

Προηγήθηκε η ενημέρωση των δικαιούχων του προγράμματος η οποία διήρκεσε ένα μήνα.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών έχουν αναρτηθεί όλες οι ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί, μαζί με τις απαντήσεις που δόθηκαν.