Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στις 2 Μαΐου το ΔΣ του Δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στις 2 Μαΐου το ΔΣ του Δήμου Λεβαδέων

 1. Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Λεβαδέων για τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Δήμου Λεβαδέων.
 2. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης της πράξης ”Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
 3. Καθορισμός τρόπου Δημοπράτησης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε Λιβαδειάς , Δ.Ε Κορώνειας και Δ.Ε Δαύλειας στο Δήμο Λεβαδέων 2017-2018 (ά φάση)
 4. Έγκριση Παραλλαγής στον κόμβο Χαιρωνείας και Αισχύλου στη Λιβαδειά
 5. Λύση σύμβασης εκμίσθωσης αστικού ακινήτου επί της οδού Κατσιώτου ,αριθμ. 20 , στην πόλη της Λιβαδειάς (πώληση – έκθεση αντικειμένων λαϊκής τέχνης και  συμπληρωματική χρήση ως αναψυκτήριο) και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής
 6. Πραγματοποίηση της  “22η Εκθεσης Γελοιογραφίας στο Λαφύστι 2018”
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.880,00€ για την “22η Εκθεση Γελοιογραφίας στο Λαφύστι 2018”
 8. Πραγματοποίηση του  περιβαλλοντικού φεστιβάλ “Νοιάζομαι -δρω  για το περιβάλλον 2018”
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 700,00€ για το περιβαλλοντικό φεστιβάλ “Νοιάζομαι -δρω  για το περιβάλλον 2018”
 10. Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων στον οικισμό “ΑΝΑΛΗΨΗ” στις 16 Μαϊου 2018
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 99 €  για την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων στον οικισμό “ΑΝΑΛΗΨΗ”  στις 16 Μαϊου 2018
 12. Εξέταση αίτησης διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο άρδευσης του οφειλέτη Δαλαμάγκα Λουκά  του Ευσταθίου λόγω λανθασμένου    τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
 13. Εξέταση αίτησης διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 0,5%) της οφειλέτιδας Δάρλα Αδαμαντίας του Ιωάννη  λόγω λανθασμένου  τρόπου                  υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
 14. Εξέταση αίτησης διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 0,5%) της οφειλέτιδας Κωστοπούλου Δήμητρας του Βασιλείου λόγω λανθασμένου τρόπου  υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
 15. (3η) Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ειδικών μερών των οχημάτων του Δήμου από τον οικον. φορέα “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ”