Γεωτεχνική έρευνα για τη στατική επάρκεια του Γυμνασίου Σχηματαρίου

Κοινοποίηση στα Social Media

Μετά την εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τανάγρας αποφάσισε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος την έγκριση 32.600 ευρώ για μελέτη με τίτλο ”Γεωτεχνική έρευνα για τη στατική επάρκεια του Γυμνασίου Σχηματαρίου”.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που οδήγησε την επιτροπή του δήμου στη λήψη της απόφασης ξεκινάει ως εξής:

”Η εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα και
αναγκαία προκειμένου τα αποτελέσματά της να υποδείξουν την πρόταση
αποκατάσης των ρηγματώσεων τόσο των δομικών στοιχείων όσο και των
στοιχείων πλήρωσης του ανατολικού τμήματος (τμήμα Β) του κτιρίου Γυμνασίου
Σχηματαρίου που εκκενώθηκε βεβιασμένα.
Η καθίζηση του εδάφους που έχει διαπιστωθεί σε περισσότερα από ένα
σημεία του κτιρίου έχει προκαλέσει σημαντικού εύρους ρωγμές σε δοκούς και
πλάκες του κτιρίου. Επειδή το φαινόμενο των καθιζήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί
απαιτεί στενή παρακολούθηση. Για αυτό το λόγο προτείνεται πριν την εφαρμογή
οποιασδήποτε επέμβασης με σκοπό την αποκατάσταση της δομικής ακεραιότητας
του κτιρίου να γίνουν τουλάχιστον 3 εδαφικές γεωτρήσεις βάθους 15-20 μέτρων
σε συγκεκριμένες θέσεις με σκοπό καταρχήν την καταγραφή της εδαφικής
διαστρωμάτωσης, τον εντοπισμό και την παρακολούθηση του υδροφόρου
ορίζοντα και όποιων άλλων μετρήσεων κριθεί απαραίτητο να πραγματοποιηθούν
και προταθούν από ειδικό γεωτεχνικό μηχανικό.”