Σε 898682 άτομα η ανεργία τον Φεβρουάριο σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ

Κοινοποίηση στα Social Media

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Φεβρουάριο 2018, ανήλθε σε 898.682 άτομα. Από αυτά 501.460 (ποσοστό 55,80%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 397.222 (ποσοστό 44,20%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 340.534 (ποσοστό 37,89%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 558.148  (ποσοστό 62,11%). 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Φεβρουάριο 2018, ανήλθε σε 182.378 άτομα. Από αυτά 43.244 (ποσοστό 23,71%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 139.134 (ποσοστό 76,29%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  70.270  (ποσοστό 38,53%) και οι γυναίκες σε 112.108  (ποσοστό 61,47%).
  1. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Φεβρουάριο 2018 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 191.776 άτομα, από τα οποία οι 112.715 (ποσοστό 58,77%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 79.061 (ποσοστό 41,23%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 89.669 (ποσοστό 46,76%)  και οι γυναίκες σε 102.107  (ποσοστό 53,24%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 91.842 (ποσοστό 47,89%) είναι κοινοί, 3.976 (ποσοστό 2,07%) είναι οικοδόμοι, 79.061 (ποσοστό 41,23%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 16.386 (ποσοστό 8,54%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 394 (ποσοστό 0,21%) είναι εκπαιδευτικοί, και 117 (ποσοστό 0,06%) είναι λοιποί.

 

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2018

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 903.303 898.682 -4.621 -0,51%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 189.022 182.378 -6.644 -3,51%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 171.131 191.776 20.645 12,06%

 

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2017

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2018

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 936.110 898.682 -37.428 -4,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 159.756 182.378 22.622 14,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 178.105 191.776 13.671 7,68%

 

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 340.534 37,89% 70.270 38,53% 89.669 46,76%
Γυναίκες 558.148 62,11% 112.108 61,47% 102.107 53,24%
Σύνολο

 

898.682 100,00% 182.378 100,00% 191.776 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 7.372 0,82% 1.739 0,95% 300 0,16%
20-24  ετών 60.808 6,77% 10.844 5,95% 11.886 6,20%
25-29 ετών 99.803 11,11% 18.202 9,98% 25.410 13,25%
30-44  ετών 343.781 38,25% 67.949 37,26% 85.475 44,57%
45-54 ετών 216.433 24,08% 44.688 24,50% 46.551 24,27%
55-64 ετών 149.410 16,63% 32.363 17,75% 20.920 10,91%
65 ετών και άνω 21.075 2,35% 6.593 3,62% 1.234 0,64%
Σύνολο

 

898.682 100,00% 182.378 100,00% 191.776 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

48.025 5,34% 17.763 9,74% 7.399 3,86%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

272.652 30,34% 71.002 38,93% 62.517 32,60%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 426.200 47,43% 76.242 41,80% 95.107 49,59%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 151.805 16,89% 17.371 9,52% 26.753 13,95%
Σύνολο

 

898.682 100,00% 182.378 100,00% 191.776 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

813.194 90,49% 139.452 76,46% 157.207 81,97%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.615 1,85% 10.268 5,63% 9.143 4,77%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 68.873 7,66% 32.658 17,91% 25.426 13,26%
Σύνολο

 

898.682 100,00% 182.378 100,00% 191.776 100,00%

 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.