Μήνυμα της Δημάρχου Λεβαδέων για την Ημέρα της Γυναίκας

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (Διεθνής Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών) στις 8 Μαρτίου θεσμοθετήθηκε από τον ΟΗΕ το 1975, ως ένδειξη αναγνώρισης του αγώνα  των γυναικών για ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες εργασίας του δικαιώματος ψήφου και επισφραγίζει τους αγώνες και τις κατακτήσεις των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Παρά το γεγονός ότι στο Δυτικό κόσμο η συμμετοχή των γυναικών στο κοινωνικό – πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι έχει αυξηθεί σημαντικά, εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις στον εργασιακό τομέα και στον δημόσιο βίο, με την άνιση εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, καθώς και κατάλοιπα σεξιστικών πρακτικών.

Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα σε ορισμένες χώρες, οι γυναίκες αγωνίζονται για τα αυτονόητα, για τη διεκδίκηση βασικών ελευθεριών, όπως είναι η αυτοδιάθεση, η ελευθερία έκφρασης, η συμμετοχή  στην εκπαίδευση και στην εργασία.  Η ενδυνάμωση των γυναικών για την πλήρη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, είναι θεμελιώδης για την επίτευξη της ισότητας, και αναγκαία συνθήκη της ελευθερίας και της κοινωνικής συνοχής.

Προτάσσουμε την αλληλεγγύη μας σε όλες τις γυναίκες, που υφίστανται τις συνέπειες των ανισοτήτων, των   στερεοτυπικών αντιλήψεων και πεποιθήσεων καθώς και στις γυναίκες πρόσφυγες.

Η 8η Μαρτίου, μας υπενθυμίζει τους αγώνες και τις σημαντικές κατακτήσεις που έχουν επιτευχθεί για τη χειραφέτηση των γυναικών, αλλά επίσης αποτελεί εφαλτήριο για νέες διεκδικήσεις μέχρι την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την άρση των έμφυλων διακρίσεων σε όλα τα πεδία της δημόσιας, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η Πολιτεία νομοθετεί πολιτικές, μέτρα και δράσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται σε διαβούλευση σχετικό Νομοσχέδιο, όπου όλοι μας οφείλουμε να καταθέσουμε τις απόψεις και προτάσεις μας για την επίτευξη όρων και συνθηκών ισότητας των φύλων.