Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Κοινοποίηση στα Social Media

Πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, με την συνδρομή της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), διοργανώνουν  σεμινάριο επαγγελματικής εκπαίδευσης, με θέμα:

«Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ» 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να λύσουν όλες τις απορίες τους για το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με όλη τη διαδικασία συμπλήρωσης των πεδίων των εντύπων.

Το πρόγραμμα είναι χρήσιμο διότι ο συμμετέχων θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γνώση την επόμενη στιγμή στην εργασία του. Επιπλέον, θα ενημερωθεί για όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει ή που θα γίνουν και θα μπορεί να χρησιμοποιεί το σύστημα με περισσότερη γνώση και ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης,  θα αναλυθούν τα σχετικά ζητήματα, έχοντας την παρακάτω δομή:

E3. Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης Μισθωτού

E3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από προγράμματα

κοινωφελούς χαρακτήρα (αφορά Δημόσιο, ΟΤΑ και εταιρείες του Δημοσίου)

Ε3.2: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης

ωφελούμενου από προγράμματα

Ε3.3: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε   εργοδότη ωφελούμενου

από συγχρηματοδοτούμενα από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα

απασχόλησης που  συνδυάζονται με την κατάρτιση

E3.4: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας

E4: Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού

Ε4: Συμπληρωματικός Ωραρίου, Τροποποίηση Ωραρίου, Τροποποιητικός  Αποδοχών

Ε4: Συμπληρωματικός Ωραρίου – Ατομικός

Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

Ε6: Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας αορίστου χρόνου  (με ή  χωρίς προειδοποίηση)

Ε7: Βεβαίωση – Δήλωση του εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου 

Ε8: Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης

Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή και εκ περιτροπής εργασίας

Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας

Ανάλυση όλων των πεδίων. Τήρηση προθεσμιών και αποφυγή προστίμων

Το σεμινάριο, διάρκειας 4 ωρών, θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά) την Τετάρτη, 14-3-2018 και ώρες 16.00 – 20.00

Εισηγήτρια του σεμιναρίου θα είναι η κα Κωνσταντία Πάλλα, Κοινωνιολόγος, απόφοιτος του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Business & Life Coach,  Trainer & Public Speaker, Αρθρογράφος. Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε θέματα Corporate & Life Coaching, Εργασιακά, Προσωπικής Ανάπτυξης, Time Management κ.λπ., με πάνω από 2.000 ώρες εκπαίδευσης και ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018. 

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν, για τα μέλη του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με απαραίτητη προϋπόθεση, την ταμειακή τους ενημερότητα (οικονομικό έτος 2017).

Για τα μη μέλη του Επιμελητηρίου, το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 10€, ενώ για τους φοιτητές είναι δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν

με το Επιμελητήριο Βοιωτίας: Φουντάς Ευάγγελος, τηλ. 22610 28281, fax: 22610 21347

e-mail: fountas@viotiachamber.gr,

καθώς και να επισκέπτονται το δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου www.viotiachamber.gr

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης