Εκσυγχρονισμός και κατασκευή νέων παιδικών χαρών στο Δήμο Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Σε εκσυγχρονισμό και κατασκευή νέων παιδικών χαρών προχωρά σταδιακά ο Δήμος Θηβαίων, ώστε να παρέχει στους μικρούς δημότες αναβαθμισμένους και ασφαλείς χώρους για ψυχαγωγία. Αναλυτικότερα:

Έχουν κατασκευαστεί παιδικές χαρές:

 1. Στον Πούρο της Θήβας ( με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ & Ιδίους Πόρους)
 2. Στην πλατεία της συνοικίας Κοντίτο της Θήβας ( με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ& Ιδίους Πόρους)
 3. Στη Δομβραίνα (με χρηματοδότηση από Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

 

Αυτή την περίοδο κατασκευάζονται παιδικές χαρές:

 1. Στο Καπαρέλλι (με χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)
 2. Στην Ξηρονομή ( με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ & Ιδίους Πόρους)

 

Το αμέσως προσεχώς διάστημα θα ξεκινήσει η κατασκευή παιδικής χαράς:

 1. Στην Κεντρική Πλατεία Θήβας (με χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)

 

Έχουν υποβληθεί προτάσεις για χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, για παιδικές χαρές :

 1. Στη συνοικία Πυρί Θήβας (σε συνδυασμό με ανάπλαση της πλατείας)
 2. Στον Ελεώνα
 3. Στα Βάγια

 

Θα προταθούν για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LEADER μέσω της ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, οι παιδικές χαρές:

 1. Στα Χώστια
 2. Στο Λουτουφί
 3. Στο Νεοχωράκι

 

Κατασκευή παιδικών χαρών σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 του Δήμου Θηβαίων, με ίδια χρηματοδότηση.

 1. Στις Πλαταιές
 2. Στο Μουρίκι
 3. Στο Αμπελοχώρι
 4. Στον παραλιακό οικισμό Σαράντι
 5. Στο Μελισσοχώρι
 6. Στο Ύπατο
 7. Κατασκευή παιδικής χαράς στο ΑΝΩ ΤΑΧΙ (σε συνδυασμό με ανάπλαση της πλατείας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας)

 

Κατασκευή παιδικών χαρών από αντισταθμιστικά  ΑΠΕ  :

 1. Στα Λεύκτρα
 2. Στην Ελλοπία

 

Οι παιδικές χαρές κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις γενικότερες αρχές σχεδιασμού υπαίθριου αστικού χώρου, με σκοπό να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των παιδικών ατυχημάτων, η λειτουργικότητα αλλά και η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των εν λόγω χώρων.

Οι εργασίες στις παιδικές χαρές αφορούν  επίστρωση  δαπέδων με νέα ελαστικά, τοποθέτηση νέων παιχνιδιών (τσουλήθρα, κούνια, τραμπάλα κ.α.), δημιουργία χώρων στάσης-παγκάκια, εγκατάσταση νέου ηλεκτροφωτισμού, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, περίφραξη, τοποθέτηση απορριμματοδεκτών και ενημερωτικών πινακίδων.

Με τον παραπάνω σχεδιασμό και εντός του 2018 θα έχουν κατασκευασθεί όλες οι απαραίτητες παιδικές χαρές στη ζώνη ευθύνης του Δήμου μας πλην των παιδικών χαρών στην Τ.Κ. Θίσβης και στον οικισμό Πλατανάκι, οι οποίες θα προγραμματισθούν για το έτος 2019.