Σταμάτης Χαλβατζής

“ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ”: Ο “κατήφορος” δεν έχει τέλος !

Κοινοποίηση στα Social Media

Όταν οι βασικές λειτουργίες του Δημοτικού Συμβουλίου : ενημέρωσης, λήψης των αποφάσεων και ελέγχου, απαξιώνονται από την εν γένει συμπεριφορά του Δημάρχου, στόχος είναι η αμφισβήτηση του θεσμικού ρόλου της Αντιπολίτευσης και η ανεξέλεγκτη δράση της Δημοτικής Αρχής.

Ελάχιστο χρόνο μετά την αποκάλυψη της εξωθεσμικής συμπεριφοράς του Δημάρχου, ως προς την χωροθέτηση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη Δ.Ε Θίσβης και την αναγκαστική αναδίπλωση του, μετά την γενική κατακραυγή των κατοίκων της περιοχής και της αντιπολίτευσης, επέδειξε παρόμοια συμπεριφορά, τόσο κατά την επίσκεψη του Περιφερειάρχη στο Δήμο μας, όσο και στην δημόσια συζήτηση που οργάνωσε με τους επαγγελματικούς φορείς για το θέμα του στρατοπέδου της Θήβας, αφού και στις δύο περιπτώσεις απέκλεισε την παρουσία της αντιπολίτευσης του Δήμου μας.

Επακόλουθο είναι η ανεξέλεγκτη δράση να οδηγεί σε ανάλογες συμπεριφορές και στενούς συνεργάτες του Δημάρχου, οι οποίοι από εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, μετατρέπονται σε “παράγοντες” άσκησης εξουσίας, θεωρώντας το Δήμο “τσιφλίκι” τους. Βασικοί κανόνες άσκησης χρηστής εξουσίας αγνοούνται η καταπατούνται, όπως : ότι “ο ελέγχων και ο ελεγχόμενος, δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο” και ότι οι πράξεις της Διοίκησης, οι οποίες πρέπει να διαπνέονται από διαφάνεια και ισονομία έναντι των πολιτών, δεν μπορεί να αποκρύπτονται και να μην είναι προσβάσιμες ακόμη και από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι γελασμένοι εάν πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό θα αποφύγουν τον έλεγχο, που προβλέπεται και επιβάλλεται για όσους ασκούν εξουσία.

Για άλλη μια φορά καταγγέλλουμε αυτές τις συμπεριφορές, καλούμε την Δημοτική Αρχή να σεβαστεί τους κανόνες χρηστής Διοίκησης και Δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών και βεβαίως αναμένουμε από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στους οποίους θα απευθυνθούμε, να επιληφθούν του θέματος. 

Δημοτική Παράταξη  « Δήμος Θηβαίων – Ώρα Ευθύνης »