Ξεκινά άμεσα ο Βιολογικός καθαρισμός στις Θεσπιές

Κοινοποίηση στα Social Media

Οριστική λύση δίνεται στη διαχείριση των λυμάτων της Δ.Ε. Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων με την κατασκευή του Βιολογικού καθαρισμού,που ξεκινά άμεσα. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ-Ταμείο Συνοχής, είναι προϋπολογισμού μελέτης 3.014.450,00 € χωρίς Φ.Π.Α και ενταγμένο στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ,με την υπ’αριθμ 5093/29-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας .

Πρόκειται για έργο υψηλού περιβαλλοντικού οφέλους καθόσον θα επεξεργάζεται τα λύματα και των πέντε χωριών της Δ.Ε. Θεσπιέων (Θεσπιές, Μαυρομμάτι, Λεοντάρι, Άσκρη, Νεοχώρι).

Υπενθυμίζουμε ότι το έργο της κατασκευής των Δικτύων στις Θεσπιές, Μαυρομμάτι και Λεοντάρι εκτελείται ήδη, ενώ για την Άσκρη και το Νεοχώρι, υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη η οποία θα εφαρμοστεί μόλις εξευρεθεί η χρηματοδότηση.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, είναι 18 μήνες.