Δήλωση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, για την πορεία εκκαθάρισης του πρώην οργανισμού Κωπαΐδας

Κοινοποίηση στα Social Media

Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου οικονομικών στην ερώτηση μου για την πορεία εκκαθάρισης του πρώην οργανισμού Κωπαΐδας (επισυνάπτεται), θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής:

Σε επικοινωνία μου με το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώθηκα ότι άμεσα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση παραγόντων του Υπουργείου με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και τους αρμόδιους παράγοντες της Περιφέρειας, με στόχο την άμεση επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την καθυστέρηση της εκκαθάρισης. Αυτός, άλλωστε, ήτανε και ο σκοπός τη ερώτησής μου στη Βουλή.

Πρέπει άμεσα η κάθε πλευρά – Υπουργείο Οικονομικών/Περιφέρεια – να συνδράμει στην ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας στην Περιφέρεια και στους δικαιούχους Δήμους, ώστε να υλοποιηθούν οι νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Αλίαρτο.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης θα δώσει τη δυνατότητα για πιθανές νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση παλαιών χρεών των κληρούχων και τη διενέργεια συμβολαιογραφικών πράξεων, εκεί που οι καρτέλες οφειλής είναι ελλείπεις ή ανύπαρκτες.
Παρακολουθώ το θέμα και ελπίζω για μια δημιουργική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.